Gegevensprivacyverklaring in overeenstemming met de AVG

Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:


Markus Temming GmbH
An der Manufaktur 1
33334 Gütersloh
Duitsland
Tel .: +49 (0) 5241. 74343-0
E-mail: datenschutz@markus-t.com
Website: www.markus-t.com

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf wordt geleverd door:

exkulpa gmbh


U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

exkulpa gmbh

Waldfeuchter Str. 266

52525 februari XNUMX Heinsberg

Tel.: (+49) 02451-993311

privacy@markus-t.com

https://exkulpa.de

 

Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is voor het ter beschikking stellen van een functionele website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt alleen regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering wordt gemaakt in gevallen waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de gegevensverwerking is toegestaan ​​door wettelijke bepalingen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 para. 1 letter a van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als rechtsgrondslag. Kunst. 6 para. 1 letter b GDPR dient als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon een contractpartij is. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, art. 6 para. 1 letter c GDPR dient als de wettelijke basis. In het geval dat de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art. 6 para. 1 letter d AVG dient als rechtsgrondslag. Als de verwerking vereist is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen en de belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen de belangen van de eerste, dan art. 6 para. 1 letter f GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerking.

Gegevensverwijdering en opslagperiode

De persoonsgegevens van betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor opslag ceases toe te passen. De gegevens kunnen verder worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgevers hierin voorzien door middel van richtlijnen, wetten of andere bepalingen die van toepassing zijn op de verantwoordelijke instantie. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd na het verstrijken van een bewaartermijn zoals bepaald door de genoemde normen, tenzij het nodig is om de gegevens te blijven opslaan met het oog op het sluiten of uitvoeren van een contract.

 

Verzending naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)), of als dit gebeurt tijdens het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of verzending van gegevens aan derden verstrekt, gebeurt dit alleen als dit dient om aan onze (pre) contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele overeenkomsten, zullen we alleen verwerken of toestaan ​​dat gegevens worden verwerkt in een derde land onder de specifieke voorwaarden vermeld in Art. 44 en volgende. AVG. Dit betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van speciale garanties zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld het "Privacy Shield" voor de VS) of om officieel in acht te nemen erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").


Levering van de website en genereren van logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer. De volgende gegevens worden verzameld:


(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie  


(2) Het besturingssysteem van de gebruiker


(3) Het IP-adres van de gebruiker


(4) Datum en tijd van toegang


(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terecht is gekomen   


(6) Websites waartoe het systeem van de gebruiker via onze website toegang heeft


De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.


Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 para. 1 letter f GDPR.


Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker af te leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie bewaard blijven. De opslag van gegevens in logfiles vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien stellen de gegevens ons in staat de website te optimaliseren en de veiligheid van ons informatietechnologiesysteem te waarborgen. De gegevens worden in deze context niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden vormen ook ons ​​legitieme belang bij het verwerken van gegevens in overeenstemming met Art. 6 par. 1 letter f AVG.


Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling om de website te bieden, worden de gegevens verwijderd wanneer de sessie eindigt. Bij gegevensopslag in logfiles worden deze gegevens uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Het is mogelijk dat gegevens blijven worden opgeslagen. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervormd, zodat ze niet langer kunnen worden toegewezen aan de bezoekende klant.


Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom heeft de gebruiker niet de mogelijkheid om bezwaar te maken.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u uw gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor de website-exploitant en om verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet. Indien nodig geeft Google deze informatie ook door aan derden als dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval met andere Google-gegevens verbinden. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de betreffende instellingen van uw browsersoftware te wijzigen; echter please Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google de gegevens die over u zijn verzameld op de eerder beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel verwerkt. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert:


Deactiveer Google Analytics


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden of via gegevensbescherming​ Please merk op dat Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" op deze website om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (bekend als IP-masking).


Gebruik van cookies

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een onderscheidende reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer een gebruiker de website opnieuw bezoekt. We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de website bezoekt, ook kan worden geïdentificeerd na het verlaten van de pagina. De cookies bevatten en verzenden gegevens die betrekking hebben op de navigatie op de website. We gebruiken ook cookies op onze website die de analyse van het surfgedrag van een gebruiker mogelijk maken.


Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:


(1) Frequentie van bezoeken aan de website


(2) Gebruik van websitefuncties


De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd door middel van technische maatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk om gegevens toe te wijzen aan de bezoekende gebruiker. De gegevens worden niet opgeslagen met andere delen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Bij het openen van onze website worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. In dit verband geven we ook informatie over hoe de opslag van cookies kan worden voorkomen in uw browserinstellingen. Bij het openen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor het verwerken van de persoonsgegevens die in deze context worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.


Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 para. 1 letter f GDPR.


Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van cookies die technisch noodzakelijk zijn, is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs nadat de gebruiker de pagina heeft verlaten. We hebben cookies nodig die betrekking hebben op navigatie van de website. De gebruikersgegevens die via cookies worden verzameld die technisch noodzakelijk zijn, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Analyse-cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. We kunnen uit de analysecookies leren hoe de website wordt gebruikt, waardoor we onze service continu kunnen optimaliseren. Deze doeleinden vormen ook ons ​​legitieme belang bij het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter f GDPR.


Bewaartermijn, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site gestuurd. Daarom heeft de gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, kan het zijn dat u niet meer alle functies van de website volledig kunt gebruiken.


Nieuwsbrief

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Als u goederen of diensten op onze website koopt en daarbij uw e-mailadres bekendmaakt, kunnen wij dit later gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief. In dat geval wordt alleen directe reclame voor soortgelijke goederen of diensten via de nieuwsbrief verzonden. In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden overgedragen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. De nieuwsbrief wordt verzonden via de verzenddienst "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven door de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. De gegevensbeschermingsbepalingen van de verzendserviceprovider vindt u hier:https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarom een ​​garantie om het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De verzendserviceprovider wordt ingeschakeld op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 par. 1 brief. f AVG en een contract voor gegevensverwerking in overeenstemming met art. 28 par. 3 zin 1 AVG. De verzendserviceprovider kan de gegevens van de ontvanger in een pseudonieme vorm gebruiken, wat betekent dat ze niet aan een gebruiker kunnen worden toegewezen, voor de optimalisatie of verbetering van zijn eigen diensten, bijvoorbeeld om de verzending en weergave van de nieuwsbrief te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider zal de gegevens van degenen die onze nieuwsbrief ontvangen echter niet gebruiken om hen zelf te schrijven of om de gegevens met derden te delen.


Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief na de aankoop van goederen of diensten is artikel 7, paragraaf. 3 van de Wet oneerlijke concurrentie (UWG).


Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.


Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dan opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief blijft.


Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden beëindigd. In dit opzicht is in elke nieuwsbrief een link te vinden.


Social media

We zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met de klanten, potentiële klanten en gebruikers die actief zijn op deze platforms, en om hen daar informatie over onze diensten te kunnen verstrekken. Bij het bezoeken van elk netwerk of platform zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectievelijke operator van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van de gebruiker als de gebruiker met ons communiceert binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door op onze sociale netwerkpagina's te posten of ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud geleverd door derden

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en kosteneffectieve werking van onze website in de zin van Art. 6 par. 1 letter f AVG), gebruiken we inhoud of serviceproducten van derden binnen onze website. om hun inhoud en diensten te integreren, bijvoorbeeld video's of lettertypen (hierna gezamenlijk "inhoud" genoemd). Dit vereist altijd dat de externe inhoudsprovider het IP-adres van de gebruiker kan detecteren, aangezien deze de inhoud niet naar de browser kan sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvoor de respectieve provider alleen het IP-adres gebruikt om dergelijke inhoud te leveren. Externe leveranciers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Informatie, bijv. Bezoekersverkeer op de pagina's van deze website, kan worden geëvalueerd via de “pixeltags”. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op de apparaten van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzingswebsites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website, evenals gekoppeld zijn aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

YouTube

We integreren video's van het “YouTube” -platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Maps

We integreren kaarten van de "Google Maps" -service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die echter niet worden verzameld zonder hun toestemming (normaal gebeurt dit via de instellingen van hun mobiele apparaat). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy?hl=en/, Opt-out: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en kosteneffectieve werking van onze website in de zin van Art. 6 par. 1 letter f AVG), gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins" ) aangeboden door het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactieve elementen of inhoud weergeven (bijv. Video's, afbeeldingen of tekstberichten) en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Je houdt van dit ”of een“ duim omhoog ”-symbool) of zijn gelabeld met de zin“ Facebook social plug-in ”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Als een gebruiker een functie van deze website aanvraagt ​​die een dergelijke plug-in bevat, zal zijn apparaat een directe verbinding tot stand brengen met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door het apparaat in de website geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kan een gebruikersprofiel voor de gebruiker worden gegenereerd. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en verstrekken daarom informatie aan de gebruiker in overeenstemming met ons kennisniveau. Door de verbinding die door de plug-in wordt geboden, ontvangt Facebook informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van de website heeft geopend. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als de gebruiker interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van zijn apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook worden in Duitsland alleen anonieme IP-adressen opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en mogelijkheden voor het wijzigen van de instellingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via deze website gegevens over hen verzamelt en deze koppelt aan hun ledengegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moeten ze zich afmelden bij Facebook en hun cookies verwijderen voordat ze onze website gebruiken. Het is mogelijk om meer instellingen aan te passen en bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden binnen uw Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse (Amerikaanse) website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen kunnen ongeacht het platform worden gewijzigd, wat betekent dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals uw desktopcomputer of mobiele apparaten.

Twitter

Functies en inhoud van de Twitter-service, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, kunnen in onze website worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee de gebruiker kan delen dat ze de inhoud leuk vinden of zich abonneren op de auteurs van inhoud of onze berichten. Als de gebruiker lid is van het Twitter-platform, kan Twitter het gebruik van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het gebruikersprofiel daar. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacybeleid:: https://twitter.com/en/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Functies en inhoud van de Instagram-service, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, kunnen in onze website worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee de gebruiker kan delen dat ze de inhoud leuk vinden en zich abonneren op de auteurs van inhoud of onze berichten. Als de gebruiker lid is van het Instagram-platform, kan Instagram het gebruik van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het gebruikersprofiel daar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Functies en inhoud van de Pinterest-service, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS, kunnen op onze website worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee de gebruiker kan delen dat ze de inhoud leuk vinden en zich abonneren op de auteurs van inhoud of onze berichten. Als de gebruiker lid is van het Pinterest-platform, kan Pinterest het gebruik van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het gebruikersprofiel daar. Privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Contactformulier en e-mailcontact

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier beschikbaar op onze website (https://www.markus-t.com/en/service/warranty-extension) die kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als deze optie wordt gebruikt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:


- adres


- Titel


- Voornaam Achternaam


- Straat / huis nummer


- Postcode, land


- E-mailadres van de eigenaar van de bril


- Aankoopdatum


- Serienummer van de bril


- Optioneel: e-mailadres van de opticien


Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de gegevens en het tijdstip van binnenkomst ook opgeslagen. Voor de verwerking van gegevens in het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd en in dit verband wordt u verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. De gegevens worden in deze context niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gesprek te verwerken.

Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor gegevensverwerking met toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 letter a AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is art. 6 par. 1 letter f AVG. Als contact wordt gemaakt via e-mail met het oog op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking Art. 6 par. 1 letter b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens vanuit een invoerscherm dient alleen om het type contact dat is gemaakt te verwerken. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het vereiste legitieme belang bij gegevensverwerking. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en gegevens die via e-mail worden verzonden, geldt dit wanneer het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgelost. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval wordt het gesprek mogelijk niet voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u de betrokken persoon in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verantwoordelijke instantie:

Recht op informatie

U kunt bij de verantwoordelijke instantie om bevestiging vragen of wij persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben. Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verantwoordelijke instantie om informatie vragen over het volgende:


(1) De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;


(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;


(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn verstrekt of zullen worden bekendgemaakt;


(4) De geplande opslagduur van de persoonlijke gegevens over u of, als specifieke informatie hierover niet kan worden verstrekt, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;


(5) Het bestaan ​​van een recht op wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van gegevens door de verantwoordelijke instantie of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;


(6) het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie;


(7) Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;


(8) Het bestaan ​​van een automatische besluitvormingsverwerking, inclusief profilering, in overeenstemming met art. 22 par. 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - details over de toegepaste logica, evenals de implicaties en gewenste effecten van dergelijke verwerking op de betrokken persoon.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens over u worden verzonden naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u informatie opvragen over de passende garanties in overeenstemming met Art. 46 GDPR in verband met de verzending.

Recht op wijziging

U heeft tegen de verantwoordelijke persoon recht op wijziging en / of aanvulling van gegevens indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke instantie moet de wijziging onverwijld aanbrengen.

Recht op beperking van verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt:


(1) Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u heeft betwist gedurende een periode waarin de verantwoordelijke instantie de juistheid van de persoonlijke gegevens kan beoordelen;


(2) Als de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens, in plaats daarvan verzoekend om beperking van het gebruik van persoonsgegevens;


(3) Als de verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze nodig heeft voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims, of


(4) Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 paragraaf. 1 AVG en het is nog niet zeker of de legitieme gronden van de verantwoordelijke instantie opwegen tegen uw gronden.


Als de verwerking van de persoonsgegevens over u beperkt is, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt - anders dan voor opslag - met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat. Als de beperking van de verwerking is ingetrokken vanwege de bovengenoemde voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke instantie op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

Verplichting om te verwijderen

U kunt van de verantwoordelijke instantie verzoeken dat de persoonlijke gegevens over u onmiddellijk worden verwijderd en de verantwoordelijke instantie is verplicht de gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:


(1) De persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt.


(2) U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter a of art. 9 par. 2 letter a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.


(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 paragraaf. 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of als u een bezwaar tegen de verwerking indient in overeenstemming met Art 21 para. 2 AVG.


(4) De persoonlijke gegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.


(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten die op de verantwoordelijke instantie van toepassing zijn.


(6) De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 para. 1 AVG.

Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke instantie persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is ervoor te zorgen dat deze worden verwijderd in overeenstemming met art. 17 par. 1 AVG, nemen zij passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, met inbegrip van maatregelen van technische aard, om de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die u, als betrokkene, hebt gevraagd hen te informeren verwijder alle links naar deze persoonlijke gegevens en kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens.

Uitzonderingen

Het recht op verwijdering is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is


(1) Om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;


(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten dat van toepassing is op de verantwoordelijke instantie, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of verband houdt met de uitoefening van de officiële autoriteit die aan de verantwoordelijke instantie is toegewezen;


(3) Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 par. 2 letter h en i evenals Art. 9 par. 3 AVG.


(4) Voor archiveringsdoeleinden, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in het algemeen belang in overeenstemming met Art. 89 paragraaf. 1 AVG, voor zover het recht waarnaar wordt verwezen in sectie a) het waarschijnlijk onmogelijk maakt om de doelen van deze verwerking te bereiken of de verwezenlijking van dergelijke doelen ernstig belemmert, of


(5) Om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie

Als u het recht op wijziging, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke instantie hebt beweerd, zijn zij verplicht om alle ontvangers van de persoonsgegevens over u te informeren over deze wijziging of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of impliceert een onevenredige hoeveelheid inspanning. U heeft het recht om door de verantwoordelijke instantie op de hoogte te worden gebracht van deze ontvangers.


Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt aan de verantwoordelijke instantie te ontvangen in een gestructureerd, toegankelijk en machineleesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke instantie door de verantwoordelijke instantie waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, voor zover


(1) De verwerking was gebaseerd op toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 letter a GDPR of Art. 9 par. 2 letter een AVG of op basis van een contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter b GDPR en


(2) De verwerking vindt plaats door middel van automatische processen.


Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke instantie naar de andere verantwoordelijke instantie te laten doorsturen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in het gedrang komen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak, die in het algemeen belang is of verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke instantie is toegewezen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6 para. 1 letter e of f DGPR op elk moment; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke instantie zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij ze overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking vereist is voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt om direct reclame te maken, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering indien dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen verwerking met het oog op directe reclame, worden de persoonlijke gegevens over u niet langer verwerkt voor deze doeleinden. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van automatische processen, waarvoor technische specificaties worden gebruikt.

Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming die in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet is gegeven op elk moment in te trekken. Door de toestemming in te trekken, blijft de wettigheid van de verwerking tot het moment van intrekking onaangetast.
Automatische besluitvorming van geval tot geval, inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op automatische verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing is


(1) Noodzakelijk voor het sluiten of nakomen van een contract tussen u en de verantwoordelijke instantie,


(2) Toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Europese Unie of die van de lidstaten die van toepassing zijn op de verantwoordelijke instantie, en deze wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden te beschermen, evenals uw legitieme belangen of


(3) Gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.


Desalniettemin zijn deze beslissingen mogelijk niet gebaseerd op specifieke categorieën persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 9 par. 1 AVG, op voorwaarde dat art. 9 par. 2 letter a of g GDPR zijn niet van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke instantie passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, inclusief het recht om iemand tussenbeide te laten komen door de verantwoordelijke instantie, het recht om uw mening en het recht om de beslissing minimaal te betwisten.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie

Ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk middel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of in de lidstaat waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, als u denkt dat de verwerking van persoonlijke gegevens over u in strijd is met de AVG. De regelgevende instantie waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte overeenkomstig art. 78 GDPR.